• Sommersalg

Vår påvirkning

Artikkel informasjon

Vår Påvirkning

publisert

La oss gjøre en forskjell!

Hos Kari Traa diskuterer vi ofte begrepet ‘innflytelse/påvirkning’. Men hva betyr dette egentlig, og hvordan kan vi sikre at det ikke bare blir tomme ord? Først og fremst må vi erkjenne at påvirkning har minst to sider.

 

Vi erkjenner at det å drive et globalt merke innebærer et stort ansvar, men det gir oss også mange muligheter. Vi ser på merket vårt som en plattform for endring, med en stemme som kan brukes til å styrke kvinner over hele verden.

 

For oss teller dette som positiv innflytelse/påvirkning.

Inspirasjon

Vår Påvirkning

24.06.24

Lifecycle

Vi er fast bestemt på å forlenge levetiden til produktene våre, slik at de kan fortsette å være en del av eventyret så lenge som mulig. Men vi gjør det ikke alene; det er deg og våres utrolige fellesskap, som spiller en avgjørende rolle her.

Les mer

Vår Påvirkning

24.06.24

Our Footprint

Hver handling har en innvirkning på miljøet. Hos Kari Traa er vi fast bestemt på å etterlate et lettere fotavtrykk med hvert nye steg vi tar. Fra ansvarlig innkjøp av fibre til produktene våre, til reduksjon av våre utslipp av klimagasser, tar vi ansvar for å jobbe mot en positiv innvirkning.

Les mer

Vår Påvirkning

24.06.24

Community

Vi jobber aktivt for å sikre at Kari Traa-fellesskapet – fra de som jobber på fabrikkene med å produsere produktene våre, til de som bruker dem på fjelltopper og alle imellom – føler seg trygge, støttet og rustet til å leve sine beste liv utendørs.

Les mer