• Outlet

Salgsbetingelser

Artikkel informasjon

publisert

1. PARTER

2. BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

3. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN/UTSOLGTE VARER

4. PRISER

5. BETALING

6. LEVERING OG FORSINKELSE

7. UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE

8. ANGRERETT

9. RETUR

10. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

11. KJØPERS RETTIGHETER VED FORSINKELSE OG MANGEL

12. SELGERENS RETTIGHETER VED KONTRAKTBRUDD FRA KJØPERENS SIDE

13. PERSONOPPLYSNINGER

14. SALGSPANT

15. TVISTER

16. COOKIES

17. LENKER

18. RAPPORTERING

19. COPYRIGHT

20. MISLIGHOLD

21. FORCE MAJEURE