• Outlet

Brukervilkår

Artikkel informasjon

publisert

Brukervilkår

1. GENERELT


Ved å opprette en brukerprofil hos Kari Traa, Johaug, Dæhlie, Sweet Protection eller et annet merke under Active Brands AS (org.no. 995 767 813) ("Active Brands", "oss", "vi" eller "vår"), godtar du disse brukervilkårene. Merkene eies og administreres av Active Brands, og brukerprofilen din vil være felles for alle merkene. Du må være over 18 år for å opprette en brukerprofil. Opprettelse av brukerprofil er gratis.


2. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER


Active Brands er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Active Brands behandler personopplysninger om deg, herunder for å oppfylle denne avtalen. Personopplysninger vil også bli behandlet for å kommunisere informasjon om denne avtalen og brukerprofilen din.

Du kan også gi ditt samtykke gjennom brukerprofilinnstillinger til å motta markedsføringskommunikasjon via e-post, mobil og/eller digitale annonser om, blant annet, informasjon og tilbud. Du kan enkelt melde deg av for markedsføringskommunikasjon gjennom kanalene du har mottatt kommunikasjonen fra eller brukerprofilen din. Hvis du melder deg av markedsføringskommunikasjonen, kan vi fortsatt kommunisere med deg om informasjon som er relevant for profilen din, som endringer i disse bruksvilkårene eller annen kommunikasjon direkte relatert til kjøp du har gjort på nettstedene våre.

Ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger og ditt personvern finner du i vår personvernerklæring her.


3. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Disse brukervilkårene er gyldige fra 24/10/2023] og erstatter alle tidligere vilkår og avtaler for brukerprofiler hos Active Brands.

Du har rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning ved å kontakte Active Brands (se kontaktinformasjon i siste avsnitt).

Endringer i disse brukervilkårene vil bli kommunisert til deg på brukerprofilen din innen rimelig tid før endringene trer i kraft. Vesentlige endringer vil bli varslet via e-post eller SMS (hvis du har samtykket til SMS-kommunikasjon). Du kan også be om informasjon om eventuelle endringer ved å kontakte Active Brands direkte (se kontaktinformasjon i siste avsnitt).

Vi har rett til å slette profilen din med umiddelbar virkning dersom du har delt feil informasjon med oss eller dersom du bryter disse brukervilkårene eller gjeldende lover og forskrifter.


4. PÅLOGGINGSINFORMASJON

Du skal kun bruke din egen identitet til å opprette en profil hos oss. Påloggingsinformasjonen din, inkludert passord, må lagres og beskyttes mot uautorisert tilgang og bruk.

Hvis du blir oppmerksom på uautorisert tilgang til din påloggingsinformasjon eller brukerprofil, eller et annet sikkerhetsbrudd, må du kontakte oss umiddelbart (se kontaktinformasjon i siste avsnitt).


5. FORBUD MOT ULOVLIG, SKADELIG ELLER STØTENDE BRUK ELLER INNHOLD

Du skal ikke bruke, oppmuntre til, fremme, legge til rette for eller instruere andre til å bruke brukerprofilen til ulovlig, skadelig eller støtende handlinger eller til å overføre, lagre, vise, distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, skadelig, bedragersk, krenkende eller støtende. Du skal ikke bruke brukerprofilen på noen måte:

(i) som kan bryte lover eller forskrifter, andres rettigheter, disse brukervilkårene eller andre retningslinjer gitt av oss,

(ii) som kan være skadelig for andre, eller for omdømmet vårt, inkludert ved å tilby eller spre phishing, pharming eller annen villedende handling,

(iii) for å legge inn, lagre eller sende hyperkoblinger, eller aktivere tilgang til eksterne nettsteder eller datafeeder,

(iv) som kan være ærekrenkende, uanstendig, fornærmende, invaderende for personvernet eller på annen måte støtende,

(v) skade, ødelegge eller tukle med brukerprofilen, f.eks. ved å distribuere virus, korrupte filer eller andre elementer av destruktiv eller villedende art,

(vi) demontere, dekompilere eller på annen måte modifisere, lage avledet arbeider basert på, fusjonere, reparere eller forsøke å finne kildekoden til teknologien som brukerprofilen er basert på.


6. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

Brukerprofilen leveres "som den er" og slik den er tilgjengelig, og uten garantier av noe slag. Vi understreker spesielt at vi ikke garanterer at brukerprofilen vil være tilgjengelig kontinuerlig, uavbrutt, uforandret, uten feil, virus eller andre skadelige komponenter, eller at innhold i brukerprofilen vil være nøyaktig.

Vi fraskriver oss alt ansvar for dine vurderinger, beslutninger eller eventuelle andre handlinger eller utelatelser som følge av din bruk eller manglende bruk av brukerprofilen.

Forbrukere har ulike rettigheter, inkludert erstatning og lovbestemte garantier i henhold til gjeldende lovgivning. Ingenting i disse brukervilkårene ekskluderer eller begrenser rettigheter eller garantier som i henhold til gjeldende lovgivning er ufravikelig.

I den grad gjeldende lov tillater det, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade, inkludert indirekte, utilsiktet, spesiell eller strafferettslig skade, tap av data, goodwill eller andre ikke-materielle skader forårsaket av (i) manglende tilgjengelighet til, feil eller defekter i brukerprofilen eller (ii) uautorisert tilgang, bruk eller endring av brukerprofilen din eller innhold i denne.


7. LOVVALG OG TVISTER

Med mindre annet er angitt i ufravikelig lov, skal disse brukervilkårene styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med eller som følge av disse bruksvilkårene skal avgjøres av norske domstoler, med mindre partene avtaler noe annet.

Hvis deler av disse bruksvilkårene anses ugyldige på grunn av ufravikelig lov eller rettskraftig dom, skal dette bare påvirke de delene som finnes som ugyldige. De gjenværende delene av disse brukervilkårene vil fortsatt kunne håndheves.


8. KONTAKT OG KLAGER

Eventuelle spørsmål, forespørsler eller klager kan rettes til Active Brands via e-post til kundeservice@activebrands.com telefon +47 56 51 98 00 eller post til Postboks 22 Vollebekk, 0516 Oslo.

Du kan også kontakte Forbrukertilsynet ved eventuelle klager på disse brukervilkårene eller din brukerprofil. Vi håper imidlertid at du først kontakter Active Brands slik at vi kan prøve å løse saken sammen.